خانواده را گم نکنیم.

بچه را از مهد کودک گرفت. او را نشاند روی صندلی جلوی ماشین. نگاه کودک خشمگین بود! سلامش کردم. جوابی نداد. تا یخش وا شود طول کشید. 

اول چیزی که کودک پرسید این بود: کارتونم را کجا گذاشتی؟

او هم جواب داد: توی کیفت. امروز چی خوردی؟

با بی حوصلگی گفت: ماست و برنج. مامانم خونه ست؟

...

اولویت های کودکانمان یعنی دلبستگیهایشان، یعنی مدیریت محبتشان، یعنی علقه... چقدر کمرنگ شده ایم.

/ 1 نظر / 2 بازدید
امیر

سلام علیکم مطلب دقیقی بود. با ذکر منیع نقلش می کنم با اجازه[لبخند]