غم هجران تو ما را به خزان بنشاند<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

شوق وصلت به سر تخت جهان بنشاند

زين همه رنج و هراس و تب محنت شايد

داغ تو اين دل ما را به امان بنشاند

چون گذر كرد به طرف چمن آن شوخ نظر

خون دل را به رخ لاله عيان بنشاند

رود را ولوله در گيرد و سبحان گويان

خيز بردارد و زنبق به جنان بنشاند

فيض او چون به بر طين سيه بنشيند

رقص درگيرد و زنبق به جنان بنشاند

واي از جهل حقيري كه بر اين شهر آشوب

عمر خود را به طلب در ره آن بنشاند

كه چو خواهد در رحمت به دلي بگشايد

غم خود را به سر تير كمان بنشاند

خوش بود قصه جور شه يوسف زين پس

دست خيري به رخ مهر شهان بنشاند

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید