«يه بار از کنار دريا عبور کنی، يه عمر امواجش برای بوسيدن جای پات ميان و ميرن.»

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
رهگذر

بسيار نغز و زيبا بود ...

غريبه

يه بار يه عمر وقتي نيست...