آسان نیست که درباره قضاوت ناعادلانه آدمها بی تفاوت باشی. اما گاهی لازم است چنین کنی و مراقب باشی خودت گرفتار این دام نشوی. اینطور که پیداست، دامی ناپیداست.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید