اسامی صبر

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

صبر بيشتر بر بردباری هنگام مصیبت اطلاق می شود. اما صبر در مواردی دیگر با اسامی دیگر نيز به کار می‌رود:

صبر هنگام خشم: حلم

صبر هنگام اخفای کلام: کتمان سر

صبر در بخشش مال: زهد

صبر در نداشتن: قناعت

 

/ 1 نظر / 3 بازدید