ترافيک (به معنای متداولش)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

ترافیک هم می تواند اتفاق خوبی باشد. در این روزگاری که همه سرشان شلوغ است و وقت نگاه کردن به دور و برشان را ندارند، ترافیک فرصتی برای نگاه کردن به مردم، فکر کردن و یافتن فرهنگ جامعه ای است که در آن زندگی می کنیم و هر لحظه در حال تغییر و تحول است که اگر فقط چند روز ازش غافل شویم، تغییراتش متعجبمان می کند و اتفاقهایی که می افتد برایمان غیرقابل پیش بینی و شگفت انگیز می شود.

بجز اینها پشت ترافیک می شود کتاب خواند، مطلب نوشت، به حرف آدمها گوش داد، کمی سر از لاک درآورد و به اطراف نگاه کرد و به قول دوستی از نزدیک به آدمها نگاه کرد!

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید