این روزها

1

برای انجام کاری، مدتی زندگی را تعطیل کرده بودم. جسارتی بود که حالا عمقش را بیشتر می فهمم. ارزش آن کار برایم آنقدری بود که بتوانم پیامدهای این جسارت را بر دوش بگیرم. اما حالا کمی دشوار است که بتوانم سرخط شوم و به زندگی برگردم، با اینکه یک ماه از ورود مجددم به زندگی روزمره گذشته است!

2

این روزها وقتی مثل سابق می نشینم و با خودم خلوت می کنم و کارهای نکرده ام را دسته بندی شده می چینم تا برایشان برنامه ای بریزم و شروع کنم، احساس می کنم دچار دوگانگی هایی شده ام. انگار اولویت بندی برایم معنای دیگری یافته است و این چیزی است که دچار سردرگمی ام می کند؛ کار، درس، تحقیق، تدریس، آموختن مهارتهایی که برای حرکت کردن صحیح در تحقیق و تحصیل ضرورت دارند و توقعاتی انسانی که نمی شود چشم را به رویشان بست. می خواهم به خودم حق بدهم که کمی کندتر راه بروم اما گاهی نگران می شوم که آیا وقتی هست؟

3

تجربه های خوب گاهی سخت هستند. گاهی نمی شود زود قضاوت کرد که تجربه ای چقدر می ارزیده است. گاهی به این نتیجه می رسم صبوری کردن برای همراهی با زمان شاید دشوارترین کاری است که انسان محصور در عصر و زمان با آن مواجه است. گاهی در تحلیل اینکه واقعا به خاطر دوست داشتن، کاری را کرده ام یا چون مجبور شده ام انجامش دهم برای خودم دلیل تراشیده ام که چه لذت بخش بود! و این مرا نگران می کند که مرا سرگرمی با توجیه با خودش نبرد...

4

رمضان نزدیک است و روزها و شبهایش می تواند فرجی باشد برای زندگی کردن. سه سال پیش بود که بنا به اتفاقی امیدوار بودم رمضان متفاوتی داشته باشم. متفاوت بود اما متفاوت نه از آن حیث که می اندیشیدم بلکه از آرمون خطرناکی که نمی دانستم. از آن وقت است که فکر می کنم مفهوم خوف و رجا را کمی فهمیده ام. 

5

میلان کوندرا چیزی نوشته درباره "آهستگی". به نظر می رسد لذت در آهستگی است و اینکه با تأمل و تأنی لحظه ها را درک کردن، چه لحظه ذکر باشد چه نوشیدن چای، چه کنار خانواده بودن و چه نگارش یک کار تحقیقی. این روزها به این می اندیشم که خوب است بتوانم کم کم به این لذت دست یابم، لذتی در بستر خوف و رجا.

/ 2 نظر / 35 بازدید
عربی

نبود این آخری در زندگی مدنی ما قرن بیست و یکمی ها بیداد می‌کند.

مـ . ک

سلـامـ . نوشته هاتون عجیب دلنشینن . عجیب... اگه با این قلمـ زیباتون کتابی همـ نوشتید ، میشه معرفی بفرمایید ؟