توجه...

گاهی وقتی به چیزی فکر می کنی همه چیز انگار در این باره پیامی دارد. انگار همه عالم دارد درباره آن چیز می اندیشد، درباره آن حرف می زند و تو را هدایت می کند. یعنی که توجه ما به چیزی که معطوف می شود همان چیز را می بینیم، می شنویم، حس می کنیم...

خدایا چه می شود آنقدر ما را درگیر خودت کنی که برایمان همه چیز نمای تو باشد...

/ 4 نظر / 47 بازدید
ag

سلام به ما هم سری بزن

نیلوفر

سلام سلام خيلي خوشحال شدم دوباره به وبتون اومدم موفق باشين

حسین

الاهی هب لب کمال الانقطاع الیک...

آب و گل

سلام و نور و قیام محبت به رویت وصل محبوب است کشف المحجوب