چشم دل باز کن

آدم و ابلیس باهم زیاد فرق دارند. یکیش اینکه آدم گفت: ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ما بر نفسمان ظلم کردیم. اما ابلیس گفت: اغویتنی، مرا اغوا کردی. به خدا گفت.

ما آدمها هم گاهی انگار که فرزند خلف آن پدر نباشیم، خرابکاری که می کنیم، اشتباهی که ازمان سر می زند به جای عذرخواهی یا اصلاح خودمان، دنبال کسی می گردیم که مقصرش کنیم و همه چیز را بیندازیم گردن او. بیچاره روزگار و تقدیر که البته همیشه مقصرند. باقی چیزها مقصران ثانویه اند.

/ 1 نظر / 3 بازدید
امید ساحل نشین

سلام مريم برادران. . واقعا راست گفتی ها..اگه از توی زندگی ما آدم ها عواملی مثل روزگار-زمونه-شانس-بداقبالی و غيره رو بردارند معلوم نيست ما اتفاقات بدی که برامون می افته رو بايد تقصير کی بندازيم.. . خودمون خودمون خودمون...مقصر اصلی . موفق باشی..به ساحل ما هم بيا اميد.ساحل.بای