از خاك به افلاك قدمي هست نه بيش
گر قربت دوست خواهي قدمي نه در پيش
اخلاص جوي نه به كف و آور پيش
صدها قدمت برد تورا در ره خويش
زين مزرعه عمر كه رو بر زردي است
يك دانه سبز گير و نه در ره كيش

/ 0 نظر / 4 بازدید