پیچیدگی، ارزش افزوده و عیب سیستم

1

نزدیک نمایشگاه کتاب است و قرار است تعدادی کتاب از انتشارات معظم به نمایشگاه برسد. باید تک تک کارها را بخوانم و بعد در صورت ضرورت با نویسنده و مشاور صحبت کنم. در این میان گاهی مجبورم برای آنکه بقبولانم می شود از این بهتر نوشت، کلی جدل کنم. هرچند آخرش نویسنده است و کارش. تنها می شود پیشنهاد داد. اما درد قصه وقتی است که گاهی این گفتگوها به اینجا می رسد که «بگذارید این یکی نمایشگاه در بیاید....»

ناشر معظم هم همین را می خواهد. اما کاش نویسنده ها قد علم کنند که کار خوب مهم است نه فقط زمان خوب برای عرضه کالایی متوسط که می تواند بسیار ارزش افزوده داشته باشد. چرا شناسنامه نویسنده اینقدر برای خودش هم کم ارزش شده؟

2

شنبه دانشجویانم امتحان میان ترم دارند. چهارشنبه جلسه هشتم کلاس بود. باز هم غر زدند که چرا باید کتاب را بخوانند؟ آخر جزوه چه کم دارد؟ چرا بیش از یک کتاب؟ چرا؟.... حوصله ام را سر می برند. هرچند به آنها حق می دهم. برای اصلاح هر چیزی، نظام رشد دهنده آن چیز باید اصلاح شود. یک دست صدا که ندارد هیچ، می تواند آشوبی به پا کند علیه خود. امروز یکی از دانشجویانم را دیدم. گفت «نمی دانید بچه ها از امتحان شما چه استرسی دارند!» تعجب می کنم. یعنی یک کتاب خواندن اینطور معزل شده؟! فکر می کنم چرا برای دانستن و خوب آموختن خودمان ارزش قائل نیستیم؟

3

آتوسا ایمیل زده و از شرایط سخت درس خواندنش –البته با لذت- برایم نوشته است. خوشحالم می کند این ایمیل پر انرژی. هرچند طبق معمول با کلمات منفی خواسته بگوید توی سر خودش و کار می زند، اما همه کلمات زنده اند. نمی شود خوشی پنهان در این سرشلوغی را ندید. یاد بقیه دوستانم می افتم. چرا خیلی از همین ها وقتی اینجا بودند، حوصله نداشتند یک کتاب اضافه درسی بخوانند و حالا حاضرند به هزار ضرب و زور چند کتاب دشوار به زبانی دیگر را مطالعه کنند و ...؟ می فهمم که انگیزه چیز مهمی است که گاهی باید از بیرون تحریک شود. اما واقعا ما خودمان کجای قصه ایم؟

4

چهارشنبه قبل سر کلاس درباره سیستمهای اجتماعی برای بچه ها گفتم و معضلات طبیعی جمعهای انسانی و پیچیدگی آنها. گاهی فکر می کنم تک تک ما از چیزی که فکر می کنیم هم پیچیده تریم چه رسد به سیستم اجتماعی. واقعا خدا وقتی فرمول زندگی ما را می نوشت، چطور فکر می کرد؟

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
دریا دادگر

دیر زمانی نیست که صحیح نویسی در زبان فارسی تبدیل به یک معضل شده! به هر حال همیشه اولش یه چیز دیگه است مثل «معزل» ولی چون درست و درمون برکنارش نمی کنند می شود معضل!

مهری

[گل]