شيرين حرف مي‌زند. همين. مدتي بود كه توي برنامه‌هاي تلويزيوني مي‌آمد. حالا شده كانديداي نمايندگي مجلس!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

يه مدت اسير بود. گفتند تنها جرمش خبرنگاري بوده! خدا مي‌داند. اما برايش بد نشد اين سيصد و چند روز اسارت. او هم شده كانديدا!

چند نفر هم كه قوم و خويش همين سردمداران هستند. حتما ديده‌اند به قبليها خوش گذشته كه آمده‌اند در عرصه، حضور به هم رسانده‌اند!

بماند كه چقدر از شباهتهاي اسمي سوء استفاده مي‌شود.

اصلا اينطور كه بوش مي‌آيد يا وظيفه و مسئوليت فاتحه‌اش خوانده شده يا معني اين اصطلاحات عوض شده.

/ 0 نظر / 4 بازدید