در محضر توییم که تدبیرمان کنی

 

اختیار عبارتست از اطاعت بلاشرط و ارادی انسان از مافوق براساس این باور که مافوق حق دارد اراده خود را بر او اعمال کند و عدم اطاعت از آن نارواست.

ماکس وبر

 

اختیار یعنی حق صدور دستور و طلب اطاعت آن

فایول

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
ايمان

اختيار است ؛ اختيار است ؛ اختيار ... مطالب خوبی مينويسید موفق تر باشيد

عشق های خنده دار

خب! بعدش؟