حالا بگو شناسي يا ناشناس؟

هيچ وقت نتوانستم مثل تو عاشق امام زمان باشم. چهل شب رفتي جمكران. نمي دانم در سفر حج او را ديدي يا نه. هميشه از اينكه بپرسم خجالت كشيدم. شايد از اينكه بشنوم ديده اي و من آنقدر در خود آلودگي سراغ داشتم كه حتا جرات نكرده بودم چنين بخواهم، شرم داشتم.

قرار بود سحر را بدنيا بياوري. گفتي دلم مي خواهد سرباز امام زمان بشود. خنديدم و تو فقط صداي خنده ام را از پشت تلفن شنيدي و اشكم را نديدي. بعد از آن ديگر پيدايت نكردم. هميشه يادت مي كردم اما گمت كردم. بعد از مدتها آمدي اما مثل هميشه بهانه گير. اما بهانه گيريت هم دلنشين است.


/ 3 نظر / 3 بازدید
farhad

سلام دوست عزيز . وبلاگ خوبی داری . موفق باشی . خواستی به من هم سری بزن

ناشناس

سلام منم همیشه دلم می خواست که مثل تو باشم . اقرارکنم دروجودم یک عالمه نقاط تاریک هست که مانع دیدن روشناییها می شود اما چه کنم که خیلی پررو هستم حتی خدا هم نعوذبالله جلوی پررویی من کم می آورد ومجبور می شود هرچه که از او می خواهم سریع بهم بدهد.آنوقت من پیش خودم فکر می کنم که به به چه ارج و قربی آنجا به هم زده ام ولی خوب دلیل اصلیش همان است که گفتم.وگرنه ما کجا و آنجاها کجا؟ خیلی خیلی دلم برای آن صدای آهسته و آرامت تنگ شده اگر شماره برایم بفرستی خیلی خیلی خوشحال می شوم . اگر بدانی چند بار کتاب مدق را خواندم و چقدر همراه آن گریه کردم و خندیدم.

الهام

باز هم سلام