هرچه باداباد!

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

... شب نگارش تقدیر من و بزم سکوت

دو قطره اشک بر قواره قسمت

کتاب سرگشاده عمل و هزار بی عملی

اشاره ساقی، نگارش مَلِک و مُهر خاتم مهرو

صدای پچ پچ "پایان"

 

تو و حضور تو و درد زخم آگاهی

گزینش و صبوری و "من نمی دانم"

 

شب نگارش تقدیر من و تو آگاه

صدای سوزش اوراق قرمز عملم

صدای پر طپش "چه می شود؟" از دل

و پچ پچ دگری که

"هرچه باداباد!"

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید