مرد روزي وزير بوده. از اون آدمهاي نازنين كه جاش خاليه. مي‌خوايم زندگينامه‌ش رو بنويسيم. نه ماهه گير همسرش هستيم. وقت نداره! همه مصاحبه‌ها تموم شده، الا او. از روز اول هم خط و نشون كشيد كه «ببين، از رمانتيك بازي خوشم نمياد. هر چيزي رو هم ازم نپرسين. هر چيزي به شما مربوط نيس ...» بماند. برخلاف تصورم، همون جلسه اول كمي يخش وا شد. اما همچنان شق و رق جلوم مي‌نشست و من بايد كلي پولتيك مي‌زدم كه از زير زبونش حرف بكشم. اون هم حرفهاي خيلي رسمي! دفعه پيش اجازه ورودم رو مشروط كرد به اينكه يكي از كارهام رو بخونه. گفتم چشم. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

خلاصه امروز باز قرار داشتيم. ديگه تصميم گرفته بودم هرطوري هست كار رو جمع كنم. از خير جزييات بگذرم و خلاص. با چيزهايي كه داشتم و مصاحبه‌هاي ديگه مي‌شد كار رو نوشت.

وارد كه شدم برخلاف هميشه لبخند زد! حين مصاحبه هم خوب مي‌گفت و زياد. اما من واقعا مي‌خواستم همين امروز جلسه آخر باشه و شد. آخرش كه مي‌خواستم بيام گفت «كارتون رو خوندم. مي‌خواستم پيشنهاد بدم زندگي خودم رو هم بنويسين. فكر كنم زندگيم برا خانما نكته‌هاي خوبي داشته باشه.»

شما بودين چي مي‌گفتين؟ خنديدم و خداحافظي كردم. خدايا توي اين دنيا چه خبره؟

 

/ 0 نظر / 4 بازدید