«... چو يار ناز نمايد، شما نياز کنيد.»

چيزی نمونده. مهمون خوبی می‌شيم؟

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
چاپچی

تخريب تدريجی تخت جمشيد و مقبره کورش کبیر و نابودی هزاران سال تاريخ و تمدن ايران . فاجعه ای ديگر در راه است؟ در خبرنامه ما عضو شوید .