احتمالا یک عنصر نفوذی مرا معرفی کرده به این موسسه دالاهو. راه به راه برایم آگهی های ایرانگردی و سفرهای یکروزه می فرستد. نگاه می کنم به پذیرایی: همراه با صبحانه و ...!

شاخهایم دارد در می آید. نمی فهمم چه خبر است. روزهای دیگر را از این مردم گرفته اند که این همه سفرهای خوب را صاف گذاشته اند وسط ماه رمضان.

دلم گرفته. هیچ چیز دیگر حرمت ندارد. نه ماهها، نه طبیعت و نه حتا آدمها.

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
يکی از همین آدم ها

فلسفه روزه پرهيز است. اگر دالاهو نباشد از چی می خواين پرهيز کنين؟! قضاوت کار سختی است مخصوصا وقتی دل آدم می گيرد.

راحله

پاکی های دنيا رو آلودين// اين جور اگه بگذره نابودين////// آی آدما با ندمنم کاريتون// زندگی رو کشتين و خوشنودين