«شايد اين جمعه بيايد،‌ شايد»

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
هيچ

تمام طول هفته را به انتظار جمعه ام / دوباره صبح ، ظهر ، نه ، غروب شد ، نيامدی (حالا چه فرق ميکند مخاطب شما که بوده )