حسرت بی‌پایان

هر وقت صبح، به موقع از خانه خارج می‌شوم، او را می‌بینم. مسئول یکی از باجه های بانک ملی نزدیک خانه ماست. همیشه همانطور که به سمت محل کار روزانه اش روان است، مشغول خواندن کتاب یا روزنامه ای است؛ چنان غرق خواندن که گاهی نگران می شوم که اگر چاله یا سنگی سر راهش باشد، به او آسیبی برسد.
همیشه مرا یاد داستانی می اندازد: «مردی که دوست داشت زیاد کتاب بخواند». قصه درباره یک  خوره کتاب است. جالب اینکه او هم متصدی بانک بود و متاسفانه هرماه بخاطر آنکه هنگام حساب و کتاب مشغول خواندن کتابی بود، کسر می آورد و مجبور می شد از جیب بدهد. تا اینکه یک روز به آرزویش می رسد. وقتی او ساعت ناهار را در گاو صندوق نشسته بود و کتاب مورد علاقه اش را می خواند، زلزله ای در دنیا همه چیز را با خاک یکسان می کند و او می ماند و تمام کتابهای سراسر دنیا. وقتی همه را جمع می کند، طبقه بندی می کند و کلی خوش به حالش می شود، کتابی را انتخاب می کند تا بخواند که پایش گیر می کند به سنگی و زمین می خورد و عینک ته استکانیش از چشمش می افتد و ....پایان اسف باری دارد، آن هم درست همان لحظه ای که فکر می کنی همه چیز بر وفق مراد است (تقریبا همیشه همینطور است!)
خلاصه که دیدن او برایم همیشه لذت بخش، نگران کننده و در عین حال شادی آور است. اما آیا او آدمی است که شغلش را دوست دارد؟ امیدوارم کسری نیاورد!

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
نيازي

الدهر يومان: يوم لك ويوم عليك. دنيا دو روزه يك روز به نفع تو ويك روز به ضرر تو حضرت علي (ع)