ليلي سيب سرخ را به دست مجنون داد. مجنون با ميل خورد، بي امتناع. ليلي قبل از آن سيب نخورده بود. با مجنون خورد. هر دو مي‌دانستند سيب يعني چه و چه عقوبتي دارد. نچشيده بودند اما خيلي هم نادان نبودند. (صداي منع ملك بلند بود.) هرچند شنيدن كجا و چشيدن كجا. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

با هم سيب را خوردند و چيزي در دلشان لانه كرد. چيزي كه شد نمك زندگي. يك جور شيطنت نمكي! خدا از بالا نگاه مي‌كرد. خودش سيب را به دست ليلي داده بود. نمك را ريخته بود. مجنون را راضي كرده بود. خودش مي‌خواست بفرستدشان به زمين. كه روي زمين در به دري بكشند و آدم ‌شوند. خدا ملك زياد داشت. دلش آدم مي‌خواست. كسي كه هم جسارت شيطنت داشته باشد و هم عطش نور. او ليلي و مجنون را خواست. زميني خواست. مي‌دانست دام زندگي استخوانهاشان را نرم مي‌كند. سختي‌شان را ذوب مي‌كند. نارشان را نور مي‌كند.

آنها را از خودش دور كرد. از خودشان هم دور كرد؛ يكي بر صفا و يكي بر مروه. سالها در پي هم. اول يافتن خود، بعد يافتن هم و بعد پيدا كردن او. و در اين يافتن، يافتنها. اين شرط خدا بود. ليلي و مجنون آدم بودند. خدا سختيشان را مي‌ديد. دلش پر از رحم بود، پر از شفقت. اما مي‌خواست آنها بزرگترين باشند. به چشم ملك زياد باشند. ليلي و مجنون هم مي‌فهميدند. آنها نگاهشان به او بود و دلشان باهم. خدا همين را مي‌خواست. آنها را براي خودش مي‌خواست. او چيزي مي‌دانست كه هيچ كس نمي‌دانست. مي‌دانست  آخرش مال خودش هستند؛ باهم، يكي، براي او به تنهايي.

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
محسن

سلام .. واقعا زيبا بود . اينو از ته دل می گم .. خوشحالم که با شما آشنا شدم .. موفق باشيد . تا بعد

maryam

ليلی تنها بود دور برش نه صدايی بود نه رنگی . ليلی دلش گرفته بود اما حرق زدن با خودش فايده نداشت. ليلی چشم هايی قشنگی داشت ولی جز عکس خودش توی اينه‌ی آب نديده بود. ليلی فکر کرد چه خوب بود خدا می‌آمد کنارش درست مثل خودش چهار زانو می‌نشيت و عکسش توی آب می‌افتاد . حسته نباشی./مريم - دريادلان.

حسین

عشق بازی با خویشتن میکنیم حسن از او، مجنون از او، لیلا ا زاوست