فرضیه تحقیق

بین دل خوش و توجه به دیگران رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه دوطرفه است. این فرضیه که حدسی عالمانه (!) است بر اساس شواهد و قرائن معتبر ارائه شده است. به طور مثال: صدقه هفتاد نوع بلا را دفع می کند.

پ.ن: این شاهد متقن، همیشه مرا به این میرساند که چقدر روح و دل آدمها در عالم به هم گیر است...

 

/ 5 نظر / 40 بازدید
دانلود عکس

با آرزوي بهترينها براي شما خوشحال ميشم به منم سر بزنيد دانلود هر چي که فکر کني www.mosaken.com

داد احمد

مدنی بالطبع است انسان زیاده عرضی نیست!

مـ . ک

بدجور اصالت فردی شده ایمـ ، حداقل خودمـ را مطمئنمـ ! خدا عاقبت به خیری دهد با این منش مان !

داد احمد

چند روز یک بار سر می زنم خبری نیست چرا؟ نگاه شما به دنیا، خریدار دارد...

...

و البته نتیجه‌‌ی دیگری هم می‌شود گرفت. آدم‌ها تا خودشان اغنا و ارضا نشوند، به دیگری فکر نمی‌کنند؛ مگر عده‌ی بسیار کمی. که این اغنا و ارضا و دل‌خوش بودن، نسبی‌ست؛ البته.