بعضی روزهایم را از سفره نگاهت لاک بگیر، اما خودم را هرگز...

وقتی می فهمی چقدر نمی دانی

وقتی می فهمی چقدر کوچک و ضعیفی

وقتی می فهمی چقدر نارو خورده‌ای بدون آنکه توانسته باشی در مخیله‌ات بگنجانی

وقتی می فهمی چقدر نیازمندی

وقتی می فهمی عمر کوتاه و فرصت اندک است

وقتی می فهمی آخرش تنهای تنهایی

وقتی می فهمی هرچیزی حکمتی دارد...

دلت قرص می‌شود که کسی هست که هوارتا دوستت دارد. می‌خواهد بگوید: کوچولو، بی خیال دیگران. مرا عشق است. دلت را به زلفی گره بزن که با باد نجنبد...

آنوقت احساس می‌کنی، چقدر دنیا جای کوچکی برای دل بستن و پشت گرمی است... با خودم می‌گویم «چرا این همه اما باز غفلت می‌کنی و خودت را گول می‌زنی باز؟ چرا؟» و جواب می‌دهم «چون فاصله ام از بندگی میلیونها سال نوری است....»

دردم می‌آید. تلخ است چیزی را طلب کنی و برای داشتنش سست باشی. اما آرزو همیشه برای آدمیزاده بوده است... کاش بشود...

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
حمیدرض

iهرکسی در دل من جای خودش را دارد جانشین تو درین سینه خداوند نشد

عربی

وقتی می فهمیم،‌کاش دیر نشده باشد