کافیست گوش بسپارم ...

 

این ابرهای آبستن که سرزده از راه می رسند

باران های غیرمنتظره که مناجات را مهمانمان می کنند

و این آفتاب گرم که از لا به لای بادهای خنک، امید در زندگی را یادآوری می کنند

و صدای خنده های تو

نگاهم را کمی بالاتر می برد؛ درست جایی که می شنوم: «لیلی زندگی را دوست دارد...»

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
مهری

[گل]