سيبِ زميني

51_child_103505.jpg

قبل از اینکه تو را ببینم
سیب را خورده بودم
آخر سیب او با سیبهای دیگر فرق داشت
سیبش نه سرخ بود و نه سبز
می‌گویند سیب میوه بهشتی است
سیب او اما زمینی بود!

/ 2 نظر / 3 بازدید
بانو **

. . . کاش نام شاعرشو ميگفتی .. حيفه به خدا!. . .