<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

«فا» عداب وجدان گرفته است! هرچه می گویم بی خیال شو، دست بردارد نیست. بهترٍ من. وقتی وجدانش درد می گیرد دست از سر خدا بر نمی دارد و حالا قرعه به نام من افتاده و خدا باید هرچه حاجت دنیوی و اخروی دارم برآورده کند؛ شاید از بار عذاب او کم شود و خواب به چشمش بیاید! کم کم شک می کنم که نکند واقعا از حرف او بود که آن تب ناگهانی بر تنم افتاد!؟

 

خودمانيم گاهی وجدان هم عضو زائدی است. خوشبخت کسی که این روزها از این چیزها ندارد.

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید