بالاي كوه كه مي روي و از آن بالا پايين را نگاه مي كني همه چيز كوچك است . آنقدر كه به چشم گرداندني همه را مي بيني . خانه ات قاطي بقيه خانه ها گم است . احساس مي كني چقدر نيستي . حالا اگر روح تا قله انسانيت اوج بگيرد ، شكوه عجز چنان آشكار مي شود كه هيچ چيز به چشم نمي آيد . گم مي شوي در آن بزرگي كه بزرگتر از آن نيست .

/ 0 نظر / 3 بازدید