کمیل بن زیاد؛ صاحب سّر امیرالمؤمنین

در سال 12 هجری در قبیله نخع یمن که مردانش به سلحشوری مشهور بودند، متولد شد. در بیست و پنج سالگی به ولایت هیت منصوب شد و شش تا هفت هزار نفر را تحت فرماندهی داشت. هجده سال حضرت علی را درک کرد و شاهد درد دلهای او در نخلستانها بود. امام، دعای حضرت خضر را که ما به دعای کمیل می‌شناسیم، در نیمه شعبان در مسجد بصره به او آموخت.

بعد از شهادت امام، با فرزندانش همراهی کرد. در زمان شهادت امام حسن (علیه السلام)، در مدینه نبود و در زمان امام حسین (علیه السلام)، تا یک روز بعد از عاشورا در زندان بود.

پس از آزادی در قیامهای کوفه به افشاگری پرداخت و در کنار مختار جنگید. بعد از آن سالها در تاریخ محو شد و جز امام سجاد (علیه السلام)، کسی از او خبر نداشت. حجاج بن یوسف ثقفی مدتی در پی کمیل بود و وقتی او را نیافت، قبیله و خانوادﻩ‌اش را تحت فشار قرار داد تا اینکه کمیل خودش را معرفی کرد. نود ساله بود که به دست حجاج به شهادت رسید.

/ 1 نظر / 4 بازدید
نیازی

خدايا از تو درخواست ميكنم به آن رحمت بی انتهايت كه همه موجودات را فراگرفته است،و بتوانايی بیحدت كه بر هر چيز مسلط و قاهر است و همه اشياء خاضع و مطيع اوست و تمام عزتها در مقابلش ذليل و زبون است، و به مقام جبروت و بزرگيت كه همه قدرتها برابر او مغلوب است، و به عزت و اقتدارت كه هر مقتدری از مقاومتش عاجز است، و به عظمت و بزرگيت كه سراسر عالم را مشحون كرده است، و به سلطنت و پادشاهيت كه بر تمام قوای عالم برتری دارد، و بذات پاكت كه پس از فنای همه موجودات باقی ابدی است، و بنامهای مباركت كه در همه اركان عالم هستی تجلی كرده است، و به علم ازليت كه بر تمام موجودات محيط است، و به نور تجلی ذاتت كه همه عالم را روشن ساخته است. ای نور حقيقی و ای منزه از توصيف ای پيش از همه سلسله و بعد از همه موجودات پسين.