«طلوع می کند آن آفتاب پنهانی
زسمت مشرق جغرافیای عرفانی
دوباره پلک دلم می پرد نشانه چیست
شنیده ام که می آید کسی به مهمانی
کسی که سبزتر از هزار بار بهار کسی
شگفت کسی آن چنان که می دانی»

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
برای خاطر آیه ها

ای مثل روز آمدنت روشن! این روزها که می گذرد هر روز در انتظار آمدنت هستم! با من بگو که آیا من نیز در روزگار آمدنت هستم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حنیفیان

ندیده روی تو از عشق عالمی مرده یکی نماند اگر خود جمال بنمایی.(عراقی)

یونس

خدا رحمت کند قیصر را