دیده‌ای وقتی دعایی را زمزمه می‌کنی، بعد از آن چه حسی داری؟ عجیب انگار اتفاقی در تو افتاده، سبکی و حداقل تا لحظاتی پس از دعا دوست نداری با کسی شروع به گفتگو کنی. انگار پایت کمی از زمین بلند شده. اما همه اینها فقط حال است، تفضل است. نه اینکه خوب نباشد، عالی است. اما وقتی ارزش خود را می‌یابد که ملکه شود، بنشیند روی سینه‌ات، جلوی چشمت. خُلقت را عوض کند، خَلقت کند دوباره.

این روزهای دعا و مناجات، من گرفتار خود شده‌ام. ملک گم کرده‌ام. برای برگرداندنش خودم را باید قربانی کنم. اما توان ابراهیمی ندارم. تو بودی گفتی به دل اسماعیلی‌ات قسم بده، تا ابراهیم زاده شود؟ باز هم بگو، آنقدری که بشود.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
یونس

چه باحاله همراهی این پستتون با نظرات سه گانه ذیل![تعجب]