بعضی روزها برایمان بامعنی اند، با روزهای دیگر فرق دارند، آبستن خاطره ای هستند. بعضی روزها سبک‌اند و بعضی روزها عین بختک روی دلمان سنگینی می کنند. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

روزها هم سعد و نحس دارند چون حقیقی اند. نمی دانم چرا، اما بعضی روزها هرچند با خود خاطره ای غم انگیز دارند، یادآوریشان سبکی می آورد. شاید غم زیبا یعنی همین سبکی که از یک غم زاده می شود.

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید