جنسهای چينی کم بود، حالا غذاهاشون هم داره همه جا پر ميشه. خيلی دلم می خواد ببينم وقتی يکی سفارش چنين غذاهايی ميده چه جوری می خوردش. آخه بايد با چوبهای مخصوص تناول شود. چندبار از سر کنجکاوی (باور کنيد هيچ شيطنتی در کار نبود!) منتظر ماندم که شاهد خوردن کسی که از اين غذاها سفارش می‌ده باشم. اما شانس نياوردم. در عرض يک ربع چهارنفر آمدند و از اين غذاها سفارش دادند، اما بردند خانه! فکر کنم هنوز جسارت خوردنش در ملا عام وجود نداره. به هرحال تجربه بدی نيست ها.

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید