زیبا بود دریا

صدای خوش امواج، باد خنک، سکوت خلوتی ساحل و آش ترش.

خوش به حال روزگار

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
مهری

[گل]

عربی

دریای جنوب هم زیباست بخصوص، این وقت از سال.