محال را ممکن کنم ...

می خواهم آدم شوم.

راهی هست؟

بارها فکر کرده ام و شروع کرده ام و نشده است.

این حس مشترکی است بین بعضی از ما.

دیروز فاطمه همین را می گفت و روز قبل محدثه! یعنی چه چیزی اینطور ما را نگران کرده است؟

شاید این حس که «من رفتنی‌ام»...

 می خواهم در دنیا آدم شوم، نه از ترس رفتن، بلکه برای انکه فرصت برای بودن زیاد نیست...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید