مزمن

 

دختر سه ساله، نشسته در تراس. صدا می زنه: مامان بیا اینو بگیر بنداز آشغال.
مادر از توی اتاق: چی؟
صدای جاروبرقی نمی ذاره خوب بشنوه.
دختر از توی تراس داد می زنه: اینو بیا بنداز آشغالی.
مادر با تعجب: خودت این کارو بکن.
دختر با خونسردی: دستم بنده. دارم می خورم.
صدای جاروبرقی قطع می شه.
دختر به آواز خوندنش ادامه می ده.

/ 2 نظر / 4 بازدید
فاطمه.س

چه بی تربيت!‌ مثل همه ی بچه های اين نسل...