زمان مهجوریت شاهکارها

وقتی می‌گویند یک کتاب شاهکار است یعنی باید آنرا خواند. این روزها دیگر کسی حوصله خواندن رمانهای بزرگ را ندارد. حیف! شاهکارها مهجور مانده‌اند و آدمها از لذتی بزرگ محروم.
مثلا خواندن بینوایان شاید کار راحتی نباشد اما واقعا می‌ارزد که این مشقت لذت بخش را به جان خرید. در کتابها چیزی عمیق هست که هرگز در تصویر نمی‌گنجد، حسی که نویسنده با تمام وجود در متن ریخته و خودش را در آن جا گذاشته است. بینوایان محشر است. با تک‌تک شخصیتهای داستان می‌شود زیست و به غمهایشان گریست و با شادیهاشان رقصید.
کاش روزگار اینقدر وقت برای زندگی آدمها می‌گذاشت که این شاهکارها مهجور نمانند.

از ما بیکارها که نمی‌توانیم از این لذتها چشم بپوشیم به شما سرشلوغان نصیحت، اگر وقت برای این چیزها خالی نکنید لذتهای بزرگی را از دست داده‌اید.

/ 0 نظر / 3 بازدید