بيدل

سایه سرم

همیشه با منی.

من شمرده ام

تمام روزهای با تو بودنم

از تمام شمعهای روشن تولدم

گذشته اند.

سایه روان!

از چه رو چنین

چو آغاز یک قرار

لای نامه های بی جواب و خوابهای بیقرار

سرگران و باوقار

دامن مرا گرفته ای؟

انتهای پرهراس با تو بودنم

از زبان قصه گو شنیده ای؟

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
نيازی

پروردگارا به من آرامش بده تا بپذيرم آنچه را كه نمي توانم تغيير دهم دليري ده تا تغيير دهم آنچه را مي توانم تغيير دهم بينش ده تا تفاوت اين دو را بدانم مرا فهم ده تا متوقع نباشم دنيا و مردم آن مطابق ميل من رفتار كنند.