بانوی من اين روزها خيلی غمگين است. کسی اکسيری برای کم کردن طعم تلخ دلتنگی سراغ دارد؟

 

/ 3 نظر / 3 بازدید

به بانو بگو : او , سرورم با لبخند, چشم از بالا بر نمی داشت. --- تلقين و درس اهل نظر يک اشارت است گفتم کنايتی و مکرر نمی کنم

زهرا

سلام عزيز به بهانه زيارتت. محرم بهانه خوبی برای دلتنگی هاس. يه بار ديگه خوندم. اصطلاحات اصيل و شيرين اين دفعه بيشتر به چشم می خوره. مدل نوشتن بعضی از فضا ها مثل خود اون فضاست. مثل کشتی گيری يا مثل پدربزرگ.

عشق هاي خنده دار

سلام ديره ولي.... وقتی دلت میگیره گریه نکن بی تابی نکن زاری نکن شیشه نشکن کاغذ پاره نکن آروم و متین به دلت بگو وابشه ، اونم وا میشه دعوا که نداریم