دردم می آید پس هستم...

سکوت گاهی کار می کند همانطور که گفتن، گاهی. شناخت مکان و زمان و نحوه گفتن البته چیز مهمی است. دوست دارم بدانم اولویت با شناخت موقعیت است یا نحوه و روش عمل. گاهی بین این دوراهی بزرگ گیر افتاده ام. اما خیلی وقتها فکر میکنم آنچه مهمتر است اینکه حداقل دردت بیاید. چون اگر این حس دیگر نباشد، یعنی سنسورهایت از کار افتاده اند و این یعنی از انسانیت ساقط شده ای.

اما باید مراقب هم بود؛ مراقب آسیبهایی که اگر انسان مدبری نباشی به خودت یا به دیگری یا گاهی به یک تفکر و نظام با ندانستن روش خواهی زد. افراط و تفریط هر دو ضلالت است. 

/ 0 نظر / 3 بازدید