کاظم باش...

 

همه را دوست داشت؛ حتی کسانی را که به نادانی آزارش می‌دادند. و مگر آدمی را با چیزی جز دوست داشته‌هایش تعریف می‌کنند؟ او بود، نگاه مهر خداوندی و هنر عاشقی.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
مهری

[گل]