شاهرگ

همه چیز بعد از مدتی عادی می شود الا مرگ که هربار خبرش تو را شوکه می کند. عجیب است که اینقدر نزدیک است و ما فراموشکار. یکی از دبیرهای ریاضیمان که خیلی مدیونش هستم و دوستش داشته و دارم، به نقل از بزرگی می گفت «اگر فراموشی نبود، دنیا به تیمارستانی بزرگ تبدیل می‌شد.» اما در این یک مورد به نظر اگر مرگ فراموش نمی‌شد، دنیا به گلستانی بزرگ تبدیل می‌شد.

/ 0 نظر / 4 بازدید