به مجنون مژده رسيده بود؛ مژده پايان شب. هر چند او شب را هم دوست داشت كه اگر شب نبود، انتظار روز برايش اينقدر شيرين نمي‌شد. شب مجنون را به خودش نزديك مي‌كرد، به خود خودش، به خيال ليلي.

و اين خيال برايش زندگي بود. «عجب خيالاتي!» اما مگر همه هستي نقش خيال خدا نيست؟ خيال ليلي براي مجنون حيات بود و كسي نمي‌توانست او را از خيالش منع كند.

به مجنون مژده رسيده بود، مژده پايان شب. اما زمان رسيدن روز معلوم نبود. گفته بود مي‌رسد. كسي گفته بود كه شك در گفتارش نبود. و مجنون به همين دل خوش بود. مجنون مي‌دانست ليلي كه بيايد همه جا روز مي‌شود. براي مجنون روز با ليلي مي‌آمد. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 1 نظر / 3 بازدید