<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

ابلیس موسی (و به نقلی نوح) را ملاقات کرد و گفت: تو همان بنده ای هستی که خداوند برگزید به رسالتش و با تو تکلم کرد؟ من می خواهم توبه کنم. شفاعتم را به پروردگارت بکن.

او به پروردگار دعا کرد. خدا گفت بگو حاجتت را روا می کنم. به شرط آنکه بر قبر آدم سجده کنی.

ابلیس گفت: من آنگاه که او زنده بود سجده اش نکرده ام. حالا که مرده سجده کنم؟

سپس رو کرد به موسی و گفت: حالا که نزد خدایت برایم دعا کردی، حقی نزد من داری و آن این است که در سه جا مرا یاد کنی و من ترا در آن سه جا هلاک نکنم:

-          مردمان آنگاه که غضبناک شوند، جاری می شوم در مجرای خونشان.

-          در جنگ با دشمن، زن و فرزندشان را جلوی چشمشان می آورم تا روگردان شوند.

-          با زن نامحرمی که مجالست کنند، رسول زنم برای مرد و رسول مرد برای زن.

اما در این سه جا تو را هلاک نمی کنم.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید