« طلب بايد با ادب همراه باشد. مجاني مي خواهي، به زور هم مي خواهي؟ ادب است كه آسمان و زمين را مريدت مي‌ كند. ادب وسيله قرب است. بي ادب محروم ماند از لطف حق»<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

استاد دولابي

/ 0 نظر / 4 بازدید