روزيها بزرگ و روزي خوران کوچک

علامه كرباسچيان را خيلي كم مي‌شناسيم. اما اثر كارها و افكارش را هركس به طريقي مي‌شناسد. او موسس مدرسه علوي است و بالطبع پدر مدارس مذهبي به حساب مي‌آيد. آراء و افكار تربيتي دقيق و جالبي دارد. مدتي است مشغول كار كردن روي آراء تربيتي اين مرد عجيب هستم. هرچه بيشتر جلو مي‌روم، از خودم نااميدتر مي‌شوم. از اينكه اينقدر با جسارت وارد كار تدريس شده بودم يا به راحتي داعيه كار فرهنگي را دارم و اشتياق اينجور چيزها، درحاليكه پيش نيازهاي اساسي از نظرم به دور بوده، كلي حالم را گرفته. اما خدا را شكر كه آشنايي با چنين كسي نصيبم شد.

البته روزيها هميشه مسئوليت آور و پر از تعهدات پيچيده‌اند كه خدا عاقبت روزي خور را به خير كند.

گاهي از زندگي كردن واهمه دارم. اين روزها اين حس بر من بدجوري غالب شده. نمي‌دانم بخاطر اينطور اتفاقها بايد شاد باشم يا غمگين. به هرحال ليلي با من است!

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
آزادی - برابری

دوستان، علی رغم فشارهای امنیتی و بازداشتهای گسترده، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب تجمع خود را به مناسبت روز دانشجو (16 آذر) در دانشگاه تهران هرچه با شکوه تر برگزار کردند. دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اعلام میدارند که تا آزادی کامل تمامی دانشچویان دستگیر شده از پای نخواهند نشست. برای کسب آخرین اخبار و گزارشها از تجمع روز 3 شنبه و وضعیت دستگیر شدگان، از وبلاگ ما دیدن فرمایید.

...

خوش حالم از يافتن تان براي من و ما مريم برادران يعني نيمه پنهان ماه!

نيازی

سلام خوش حالم که باز وقتی دست داد که بنويسی وما بخوانيم تن آدمی شريف است به جان آدميت نه همين لباس زيباست نشان آدميت

نيازی

سلام مجدد فقط خواستم بگم (( با حوصله باش!!))