آب سیاست را هرکس بنوشد، مسمومیتش را جز به همان آب درمانی نیست.

سیاست سیاست است، غرب و شرق نمی شناسد.

بهترین توصیفی که از سیاست خواندم، توصیف فوئنتس در رمان سر هیدرا است. نویسنده به خوبی در این کتاب ترسیم می کند که سیاست چهره ندارد. هیولایی است که به هر دستاویزی چنگ می اندازد برای انکه خودش بماند. اگر با او همراه باشی، صدای خودش را از زبان تو به گوش دیگران خواهد رساند و زهی سعادت! اگر نه تو خسی، خاشاکی و یا هر چیز دیگری که تو را از هستی ساقط خواهد کرد.

این داستان همیشگی سیاست – بهتر است بگوییم سیاست بازی- بوده و هست. اگر غیر از این باشد، اگر سیاستمداران به صدق و راستی بخواهند حکومت کنند، پایدار نخواهند ماند.

البته نمی دانم چرا هیچوقت اینطوری هم فکر نمی کنند که ظلم هم دوامی ندارد!

 

/ 0 نظر / 3 بازدید