قصه شقایق

"شقایق گفت با خنده: نه تب دارم ، نه بیمارم
اگر سرخم چنان آتش ، حدیث دیگری دارم
گلی بودم به صحرایی ، نه با این رنگ و زیبایی
نبودم آن زمان هرگز ، نشان عشق و شیدایی
یکی از روزهایی ، که زمین تب دار و سوزان بود
و صحرا در عطش می سوخت ، تمام غنچه ها تشنه
و من بی تاب و خشکیده ، تنم در آتشی می سوخت
ز ره آمد یکی خسته ، به پایش خار بنشسته
و عشق از چهره اش پیدای پیدا بود
ز آنچه زیر لب می گفت : شنیدم ، سخت شیدا بود
نمی دانم چه بیماری به جان دلبرش
افتاده بود ، اما طبیبان گفته بودندش
اگر یک شاخه گل آرد ، ازآن نوعی که من بودم
بگیرند ریشه اش را ، بسوزانند
شود مرهم برای دلبرش ، آندم شفا یابد
چنانچه با خودش می گفت ، بسی کوه و بیابان را
بسی صحرای سوزان را ، به دنبال گلش بوده
و یک دم هم نیاسوده ، که افتاد چشم او ناگه به روی من
بدون لحظه ای تردید ، شتابان شد به سوی من
به آسانی مرا با ریشه از خاکم جدا کرد و
به ره افتاد و او می رفت ، و من در دست او بودم
و او هرلحظه سر را رو به بالاها
شکر می کرد ، پس از چندی
هوا چون کوره آتش ، زمین می سوخت
و دیگر داشت در دستش تمام ریشه ام می سوخت
به لب هایی که تاول داشت گفت : چه باید کرد؟
در این صحرا که آبی نیست
به جانم ، هیچ تابی نیست
اگر گل ریشه اش سوزد که وای بر من
برای دلبرم ، هرگز دوایی نیست
واز این گل که جایی نیست ، خودش هم تشنه بود اما
نمی فهمید حالش را ، چنان می رفت و
من در دست او بودم ، و حالا من تمام هست او بودم
دلم می سوخت ، اما راه پایان کو ؟
نه حتی آب ، نسیمی در بیابان کو ؟
و دیگر داشت در دستش تمام جان من می سوخت
که ناگه روی زانوهای خود خم شد ، دگر از صبر او کم شد
دلش لبریز ماتم شد ، کمی اندیشه کرد ، آنگه
مرا در گوشه ای از آن بیابان کاشت
نشست و سینه را با سنگ خارایی
زهم بشکافت ، زهم بشکافت
اما ! آه صدای قلب او گویی جهان را زیرو رو می کرد
زمین و آسمان را پشت و رو می کرد
و هر چیزی که هرجا بود ، با غم رو به رو می کرد
نمی دانم چه می گویم ؟ به جای آب ، خونش را
به من می داد و بر لب های او فریاد
بمان ای گل ، که تو تاج سرم هستی
دوای دلبرم هستی ، بمان ای گل
و من ماندم نشان عشق و شیدایی
و با این رنگ و زیبایی
و نام من شقایق شد
گل همیشه عاشق شد"

فریبا شش بلوکی

/ 3 نظر / 4 بازدید
کاسپین

با سلام لطفا به وبلاگ من هم سر بزنید.ممنونم http://caspianhandmade.persianblog.ir/

آشنا

زیبا بود. شعر از کیست؟

عربی

آدم راهی زمین بود. ملائک به صف ایستاده. هر کدام توشه‌ی راهی می‌دادند. یکی عقل آورد، بیندیشد. یکی زبان آورد حرف بزند. فرشته‌ی فقیه آمد جلو. آب، آفتاب، خاک داد به آدم. گفت می‌روی دنیا اینها را ببر. روی دنیا راه رفتی‌، دست به دنیا زدی، این‌‌ها پاکت می‌کنند. یکی آمد آدم را کشاند گوشه‌ای. به راز گفت بگیر. آدم گفت چیست؟ گفت نمی‌دانم؛ مامورم و معذور. اما گفته‌اند این هم پاک می‌کند. آدم گرفت. حس مستی داشت. فی‌المجلس حالش برگشت. نمی‌توانست روی پایش بند شود. هرچه را گرفته بود داشت می‌ریخت زمین. آمدند گفتند دیگر برو. آمد برود صدایش کردند. خون دل آورده بودند. گفتند این جا مانده است. بگیر. بزرگ ملائک آمد. گفت از دور نگاهت می‌کردم. دعا کردم معافت کنند. اما حالا که عشق تقدیر تو شد، توشه‌ای هم من می‌دهم. آب دیده آورده بود. گفت بگیر. کمی تلخ است. اما به کارت می‌آید. آوردم دق نکنی از غصه. به الانت نگاه نکن ای آدم ظلوم و جهول.