روابط امروز

تا در مترو بسته شد،  کیسه اش را باز کرد و گفت: لواشک ترش خوشمزه. خونگی. ترش ترش. خیلی ترش. خفنه خفن. نبری پشیمونی.

پسر بچه که هم دهنش آب افتاده بود و هم تعجب کرده بود، لباس مادرش را کشید و پرسید: مامان یعنی اینا آدمو خفه میکنه؟...

/ 2 نظر / 3 بازدید
...

تا در مترو بسته شد صدای یه آهنگ نظر همه رو به خودش جلب کرد. اما نه از نه فقط آهنگ؛ بلکه کسی که آهنگ رو می‌نواخت. آکاردئون می‌زد اونم کلا با دو سه تا انگشت. یه دستش هم که اصلا انگشت نداشت. عرق می‌ریخت و می‌زد. حتی دستی نداشت تا پولی رو بگیره که مردم به‌ش می‌دادند. پول رو باید می‌ذاشتی توی کیفی که به کمرش بسته بود. با همان صورت و دهانی که نمیتوانست به راحتی صحبت کند از مردم تشکر می‌کرد. از خودم خجالت کشیدم.

حسین

واقعا اینا آدمو خفه می‌کنه؟