و عشق...

آنتیگونه: تو تاحالا عاشق شدی؟

تیرسیاس: عشق خطرناکه خانوم!

 آنتیگونه: چرا!؟

تیرسیاس: چون نمی ذاره از چیزای خطرناک بترسی!

/ 3 نظر / 43 بازدید
heiran

واقعا راست گفته[لبخند]

مسیر

همسایه سلام: دست به قلم می شوید آیا؟ هر جنس ایرانی خوب و فروشگاهی که می شناسید معرفی کنید. یک مجموعه از اجناس خوب و خوش قیمت و با کیفیت و حتا شیک! که امتحانش را پس داده، برای آن ها که رگ گردنشان برای حتا بیکار نشدن یک کارگر، شب عیدی می تپد! و یا هر تجربه ای از خرید کالای ایرانی، ورشکستگی و بیکار شدن کارگران یک تولیدی داخلی دارید و یا هر چیزی که شب عیدی بتواند بازار اجناس ترک و چینی و کره ای و هر دیار دیگری و برندهای معروف خارجی را کساد کند و در عوض چشم فرزندان کارگران به تعلیق درآمده ایرانی را به شادی نگاه پدر و مادر روشن کند، بنویسید. علی یارتان!

...

تا گریزد هر که بیرونی بود