پنج شنبه شب زنگ زدم كه عيد را تبريك بگويم. اما تو فقط گريستي؛ با هر كلمه، با هر خبر. دلت چقدر گرفته بود. مثل هميشه باراني از رحمت و رنج بر سرت ريخته بود. مادرت باز هم حالش خراب بود و توي بيمارستان بستري، خاله هم ناغافل بدتر از مادر! از حاجي خبرهايي رسيده بود و بعد از بيست و سه سال باز به اين زخم هميشه تازه، نمكي ريخته بودند. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

چقدر اشكهايت را دوست دارم. براي من هميشه به درٌي مي‌ماني كه با زخمه‌های او صيقل مي‌خوري. و زبان شكرت هميشه باز است. امروز صبح هم خبر فوت مادرت به‌م رسيد.

مريم عزيزم، رنجهاي تو در اين «سياره رنج» هيچ وقت تمامي دارد؟ چرا اينطور انتخاب كردي؟ اول خط، قبل از اين سياره، چه ديدي كه اينطوري خواستي؟ حتما ترا به انگشت نشان مي‌دهد. خوب پيداست. ليلي شدن كار آساني نيست. ليلي‌هاي خدا كم نيستند. چقدر هم عزيزند.

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
...

(به نام خدا)سلام....يه كم فهميدن داستان و اينكه داستان زندگي شما از چه قراره سخته .... بيشتر توضيح بديد....قشنگ مي نويسيد***موفق باشيد***